Sorrejats

Els nostres equips de projecció permeten realitzar una àmplia gama d'aplicacions de sorrejats, que van des de la neteja de monuments (sorrejats a baixa presió), fins sorrejats o projectats industrials.

Regulant el caudal d'aire generat pels compressors, amb l'aplicació de diferents abrasius i granulometries obtenim el resultat més oportú per cada sorrejat.

Aquest procés de sorrejat es pot implantar en molts àmbits:

  • Restauració de monuments o escultures.
  • Sanejament de pedra natural: pilars, arcades, voltes...
  • Neteja de façanes, obra ceràmica, formigó...
  • Decapat de fusta o envelliment: mobles antics, sostres...
  • Decapat o gravat de metalls.
  • Neteja de sinistres per incendis.
  • Neteja de graffitis.

compartir
Av. Montserrat 104
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel 936 767 324 / 659 76 86 92
sagfsdginfo@csagfsdgonstrusagfsdgccionssagfsdgvall.csagfsdgom