Neteja de sinistra per incendi

En cas de sinistre per incendi, el mètode de sorrejat és el tractament adequat ja que permet eliminar els danys ocasionats pel foc a parets,sostres, terres, portes o finestres. Treballem en qualsevol suport tot eliminant els contaminants de la capa superficial, sense malmetre la superfície tractada.
Aquest tractament de sorrejat redueix notablement els costos de reparació i reconstrucció en comparació amb altres processos de neteges d'incendis. I és respectuós amb el medi ambient.

compartir
Av. Montserrat 104
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel 936 767 324 / 659 76 86 92
sagfsdginfo@csagfsdgonstrusagfsdgccionssagfsdgvall.csagfsdgom